Wystawa zdjęć Festiwal Organizacji Pozarządowych

Na Festiwal Organizacji Pozarządowych (25-30 VI 2018) przygotowaliśmy m.in. wystawę fotograficzną pt. „Dzień jak co dzień”,  autorem zdjęć jest Agnieszka Morzyńska -Burak- członek Zarządu Stowarzyszenia. 

  Wystawę można było oglądać w holu SCOPIES do końca sierpnia .