Realizacja projektu "Oni są wśród nas"

Zakończyliśmy już realizację  projektu ONI SĄ WŚRÓD NAS...

  Odbyły się spotkania z rodzicami, podczas których rozmawialiśmy o przyszłości dorosłych osób z niepełnosprawnością.Stworzyliśmy plan dalszego działania i wypracowaliśmy mechanizm wzajemnego wsparcia.

9 grudnia 15 –osobowa grupa rodziców uczestniczyła w świątecznym koncercie kolęd w naszej Filharmonii.

Jednym z efektów naszego projektu jest też spot, który ma zachęcić nasze lokalne środowisko biznesowe do wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ich zawodowej samorealizacji.