Aqaterapia z Halliwickiem

Od października 2017 roku w Parku Wodnym w Redzikowie realizowany jest projekt nauki pływania metodą Halliwick. 

Maluchy oraz młodzież w dwóch grupach uczestniczy wraz z rodzicami/ opiekunami w zajęciach prowadzonych przez instruktorów: Katarzynę Głuszek, Małgorzatę Michalską oraz Joannę Molis.

Wszyscy oswajają się z wodą, chętnie uczestniczą w zabawach oraz nauce pływania.