Dajmy Im Radość


Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych

AQUATERAPIA Z HALLIWICKIEM

Projekt "AQUATERAPIA Z HALLIWICKIEM" realizowany jest  przez nasze Stowarzyszenie od   pażdziernika 2017 roku,  ze środków pozyskanych w ramach zbiórki publicznej Nr 2016/4706/OR oraz środków własnych. Ponadto opiekunowie  uiszczają  10,- zł  tytułem  wstępu  na basen. Stawka  biletu została wynegocjowana  na cały okres realizacji zadania  z  zarządem  Parku Wodnego w Redzikowie  (z 16,- zł).

  • Zajęcia  odbywają się w dwóch grupach: zaawansowanej i początkującej.
  • Zajęcia prowadzone są przez pedagogów specjalnych posiadających certyfikaty instruktora nauki pływania według koncepcji Hallwick:
    - mgr Katarzyną Głuszek –  instruktor w grupie zaawansowanej,
    - mgr Małgorzata Michalska – instruktor w grupie początkującej;
    - mgr Joanna Molis - instruktor wspomagający w grupie początkującej.


W okresie trzech miesięcy tj. od października do grudnia 2017 r.:


w grupie zaawansowanej  - z mgr Katarzyną Głuszek – pracującej w piątki w g. 12.30-13.30 odbyło się 9 zajęć, w których uczestniczyło 52 uczestników niepełnosprawnych (plus 52 opiekunów);

w grupie początkującej - z  mgr Małgorzatą Michalską i mgr Joanna Molis (instruktor wspomagający) – pracującej w soboty w g. 8.00-9.00 odbyło się 10 zajęć, w których uczestniczyło 36 uczestników niepełnosprawnych (plus 36 opiekunów).

Łącznie – w okresie pierwszych 3 miesięcy - odbyło się 19 zajęć  i uczestniczyło w nich 88 uczestników wraz z opiekunami (176 osób). Z zajęć  grupy zaawansowanej z powodów zdrowotnych zrezygnowało w tym czasie dwoje uczestników .

Projekt "AQUATERAPIA Z HALLIWICKIEM" trwa nadal i zgodnie z harmonogramem będzie realizowany do czerwca 2018 r .Przekaż nam 1% podatku.Zbiórka na lodowisku

Rok 2017 pożegnaliśmy zabawą oraz zbiórką publiczną na rzecz naszego Stowarzyszenia. Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy za zakup biletów- cegiełek oraz za datki do puszek.

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku
Wesprzyj nas - przyjdź na lodowisko

31 grudnia 2017, zapraszamy mieszkańców Słupska i okolic na lodowisko miejskie, gdzie będziemy przeprowadzać zbiórkę publiczną na rzecz Stowarzyszenia.

W tym dniu zamiast biletów wstępu "sprzedawane" będą cegiełki, które uprawnią do skorzystania ze ślizgawki oraz do wypożyczenia łyżew.  Cały dochód ze "sprzedaży" cegiełek zasili nasze Stowarzyszenie.


Konferencja Naukowo-Metodyczna

W dniu 8 grudnia 2017 roku odbyła się Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. Seksualność Osób Niepełnosprawnych, której współorganizatorem było nasze Stowarzyszenie.
Aqaterapia z Halliwickiem

Od października 2017 roku w Parku Wodnym w Redzikowie realizowany jest projekt nauki pływania metodą Halliwick. 

Maluchy oraz młodzież w dwóch grupach uczestniczy wraz z rodzicami/ opiekunami w zajęciach prowadzonych przez instruktorów: Katarzynę Głuszek, Małgorzatę Michalską oraz Joannę Molis.

Wszyscy oswajają się z wodą, chętnie uczestniczą w zabawach oraz nauce pływania.