Dajmy Im Radość


Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych

Zbiórka publiczna

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość” zaprasza do współpracy w zakresie realizacji zbiórki publicznej „ONI są wśród nas”, zarejestrowanej pod nr 2018/5177/OR  na stronie  MSWiA, na portalu www.zbiorki.gov.pl 

Zbiórka środków do skarbonek realizowana jest w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Celem zbiórki jest zebranie środków na WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  W ZAKRESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ między innymi tj. organizacja spotkań kulturalno-oświatowych, warsztatów aktywizujących, zakup sprzętu i pomocy  do przeprowadzania warsztatów, zakup usług o charakterze rehabilitacyjnym,  itd.

 Liczymy na to, że zostaniecie Państwo naszymi partnerami i zechcecie dołożyć swój symboliczny grosz, by tym samym wspólnie z nami zrealizować wytyczony cel.

   Wszystkim darczyńcom z góry SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !Środki z 1 % z roku 2017

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość” w Słupsku(KRS 0000238614) w imieniu własnym oraz pozostałych członków organizacji serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom odpisu 1% od podatku za rok 2017.

   Na nasze konto wpłynęły środki w wysokości 31 530,71 zł, z czego 1 183,70 zł otrzymaliśmy do wykorzystania na realizację celów statutowych.

Pozostałe 30 347,01 zł wpłynęło z przeznaczeniem na indywidualne, imienne wsparcie osób niepełnosprawnych, którymi opiekuje się nasza organizacja. 

Aktualnie, zgodnie z tym zapisem, środki są sukcesywnie przekazywane jako refundacja poniesionych kosztów rehabilitacji naszych podopiecznych.

Słupsk, grudzień 2018 r.


Nominacje do statuetki "Daję radość" 2018

Jest nam miło poinformować, że trzy przedstawicielki Zarządu naszego Stowarzyszenia były nominowane do tegorocznej Statuetki Starosty Słupskiego „Daję Radość” 2018. Dyplomy uznania zostały wręczone podczas uroczystości z okazji obchodów Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, która odbyła się 5 grudnia 2018 r. w SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy. 

Władysława Hanuszewicz – nominowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” w Słupsku.

Renata Wismont – nominowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość” w Słupsku.

Estera Brachaniec – nominowana przez Wójta Gminy Słupsk.Projekt "Oni są wśród nas"

"ONI są wśród nas" to tytuł zadania publicznego zleconego nam przez Urząd Miejski w Słupsku w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

   Celem projektu jest wzmocnienie sprawczej roli rodzin w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych w kontekście tworzenia koncepcji działania przyszłego centrum aktywizacji ONI. Projekt realizowany jest w okresie 1-29  grudnia 2018 roku. 

   Zdanie skierowane jest do rodzin i ich niepełnosprawnych, dorastających bądź już dorosłych dzieci. Zakładamy realizację 4 spotkań warsztatowych z udziałem coacha oraz dwa przedsięwzięcia animacyjno – integracyjne. Jednym z rezultatów projektu będzie nagranie krótkiego filmu/spotu. Mamy nadzieję, że to dzieło medialne będzie narzędziem rozpoczynającym kampanię społeczną przekonującą mieszkańców i przedsiębiorców miasta Słupska o niezwykłej wartości osób niepełnosprawnych i ich problemie. Prezentację spotu - jako początek kampanii - planujemy zorganizować na zakończenie naszego projektu. Planujemy również jego emisję w mediach społecznościowych, w telewizjach lokalnych oraz podczas spotkań z mieszkańcami Słupska, połączonych z dialogiem społecznym. Liczymy na to, że w wyniku realizacji tego zadania rozpoczniemy proces zmian w zakresie postrzegania osób niepełnosprawnych, a tym samym pozyskamy wsparcie mieszkańców Słupska i będziemy mogli zacząć wspólnie aktywizować dorosłych niepełnosprawnych i tworzyć im wyjątkowe miejsca do dalszego rozwoju.

   Zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie wszystkie dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie (ONI) oraz ich rodziny. Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem 501 475 194 lub 606 478 756.Kartki świąteczne

W sobotę 3 listopada robiliśmy pierwsze kartki świąteczne pod wprawnym okiem naszej wspaniałej Oli.


Wizyta studyjna w Szczecinie.

W dniach 30-31 sierpnia 2018 r. przedstawicielki naszego Stowarzyszenia w osobach: Aleksandra Świątek-Brzezińska, Renata Wismont, Władysława Hanuszewicz i Estera Brachaniec, wzięły udział w wizycie studyjnej w PSONI, Koło w Szczecinie. W wizycie wzięli również udział przedstawiciele Stowarzyszenia „Przystań, Wiatraczek, PSONI - Koło w Słupsku, Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz PCPR. 

   W czasie dwudniowego pobytu zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem Centrum Małego Dziecka, OREW, ŚDS i Ośrodka Oparcia Społecznego (ul. Rostocka 125). Byliśmy również gośćmi Warsztatów Terapii Zajęciowej,  Mieszkań Chronionych przy ul. Hoża 32 oraz  Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej. Wszystkie jednostki prowadzone są przez Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Koło w Szczecinie. 

Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie z Zarządem Koła, podczas którego omówiliśmy własne doświadczenia z pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wróciliśmy do Słupska dużo bogatsi o nowe pomysły i rozwiązania, jak również zainspirowani i bardziej zmotywowani do dalszej działalności na rzecz naszych podopiecznych.


Koszty wyjazdu zostały opłacone z projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku.
Wystawa zdjęć Festiwal Organizacji Pozarządowych

Na Festiwal Organizacji Pozarządowych (25-30 VI 2018) przygotowaliśmy m.in. wystawę fotograficzną pt. „Dzień jak co dzień”,  autorem zdjęć jest Agnieszka Morzyńska -Burak- członek Zarządu Stowarzyszenia. 

  Wystawę można było oglądać w holu SCOPIES do końca sierpnia .


Rowy 7-9.06.2018

Wspólny biwak w Rowach w dniach 7-9 czerwca 2018 r. 


Rowyhills – to ośrodek, w którym spędziliśmy wspaniały, choć nieco krótki czas.

 Codzienne, zwłaszcza popołudniowe spotkania, pozwoliły nam lepiej się poznać i zintegrować. Dopisywała nam pogoda, wspaniały humor i zabawa. Inicjatywa godna powtórzenia…       

 W przyszłym roku może znowu gdzieś pojedziemy ?
Dzień Wyjątkowej Mamy

  26 maja po raz kolejny spotkaliśmy się z okazji DNIA WYJĄTKOWEJ MAMY.

Już stało się tradycją, że wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wiatraczek” organizujemy sobie wspaniałe święto. Jak zwykle było dużo niespodzianek i zabaw, którym towarzyszyło sporo uśmiechu i radości.   W tym dniu pamiętaliśmy również o MATKACH dzieci z niepełnosprawnością, protestujących w Sejmie. Wspólnie wyraziliśmy swoje poparcie dla wysuwanych postulatów. 

Jesteśmy z Wami !


AQUATERAPIA Z HALLIWICKIEM

Projekt "AQUATERAPIA Z HALLIWICKIEM" realizowany jest  przez nasze Stowarzyszenie od   pażdziernika 2017 roku,  ze środków pozyskanych w ramach zbiórki publicznej Nr 2016/4706/OR oraz środków własnych. Ponadto opiekunowie  uiszczają  10,- zł  tytułem  wstępu  na basen. Stawka  biletu została wynegocjowana  na cały okres realizacji zadania  z  zarządem  Parku Wodnego w Redzikowie  (z 16,- zł).

  • Zajęcia  odbywają się w dwóch grupach: zaawansowanej i początkującej.
  • Zajęcia prowadzone są przez pedagogów specjalnych posiadających certyfikaty instruktora nauki pływania według koncepcji Hallwick:
    - mgr Katarzyną Głuszek –  instruktor w grupie zaawansowanej,
    - mgr Małgorzata Michalska – instruktor w grupie początkującej;
    - mgr Joanna Molis - instruktor wspomagający w grupie początkującej.


W okresie trzech miesięcy tj. od października do grudnia 2017 r.:


w grupie zaawansowanej  - z mgr Katarzyną Głuszek – pracującej w piątki w g. 12.30-13.30 odbyło się 9 zajęć, w których uczestniczyło 52 uczestników niepełnosprawnych (plus 52 opiekunów);

w grupie początkującej - z  mgr Małgorzatą Michalską i mgr Joanna Molis (instruktor wspomagający) – pracującej w soboty w g. 8.00-9.00 odbyło się 10 zajęć, w których uczestniczyło 36 uczestników niepełnosprawnych (plus 36 opiekunów).

Łącznie – w okresie pierwszych 3 miesięcy - odbyło się 19 zajęć  i uczestniczyło w nich 88 uczestników wraz z opiekunami (176 osób). Z zajęć  grupy zaawansowanej z powodów zdrowotnych zrezygnowało w tym czasie dwoje uczestników .

Projekt "AQUATERAPIA Z HALLIWICKIEM" trwa nadal i zgodnie z harmonogramem będzie realizowany do czerwca 2018 r .