Dajmy Im Radość


Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych

Przekaż swój 1 % podatkuFilm - spotRealizacja projektu "Oni są wśród nas"

Zakończyliśmy już realizację  projektu ONI SĄ WŚRÓD NAS...

  Odbyły się spotkania z rodzicami, podczas których rozmawialiśmy o przyszłości dorosłych osób z niepełnosprawnością.Stworzyliśmy plan dalszego działania i wypracowaliśmy mechanizm wzajemnego wsparcia.

9 grudnia 15 –osobowa grupa rodziców uczestniczyła w świątecznym koncercie kolęd w naszej Filharmonii.

Jednym z efektów naszego projektu jest też spot, który ma zachęcić nasze lokalne środowisko biznesowe do wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ich zawodowej samorealizacji.Wigilia CIO

W środę 12 grudnia 2018 r. - już po raz drugi spotkaliśmy na Wigilii CIO w gościnnym Teatrze RONDO.  Wspólny czas minął nam na składaniu życzeń, oglądaniu przedstawienia o Sindbadzie, „robieniu pierników” na choinkę,  śpiewaniu kolęd oraz zwyczajnych pogaduszkach przy pierogach, barszczu i pasztecikach lub przy ciastku i kawie.

  Dziękujemy organizatorom- Zarząd Stowarzyszenia


Zbiórka publiczna

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość” zaprasza do współpracy w zakresie realizacji zbiórki publicznej „ONI są wśród nas”, zarejestrowanej pod nr 2018/5177/OR  na stronie  MSWiA, na portalu www.zbiorki.gov.pl 

Zbiórka środków do skarbonek realizowana jest w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Celem zbiórki jest zebranie środków na WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  W ZAKRESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ między innymi tj. organizacja spotkań kulturalno-oświatowych, warsztatów aktywizujących, zakup sprzętu i pomocy  do przeprowadzania warsztatów, zakup usług o charakterze rehabilitacyjnym,  itd.

 Liczymy na to, że zostaniecie Państwo naszymi partnerami i zechcecie dołożyć swój symboliczny grosz, by tym samym wspólnie z nami zrealizować wytyczony cel.

   Wszystkim darczyńcom z góry SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !Koncert w Filharmonii

W ramach realizacji projektu ONI SĄ WŚRÓD NAS odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego 15 –osobowa grupa rodziców dzieci z niepełnosprawnością uczestniczyła w świątecznym koncercie kolęd w naszej Filharmonii w dniu 9 grudnia 2018.
Środki z 1 % z roku 2017

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość” w Słupsku(KRS 0000238614) w imieniu własnym oraz pozostałych członków organizacji serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom odpisu 1% od podatku za rok 2017.

   Na nasze konto wpłynęły środki w wysokości 31 530,71 zł, z czego 1 183,70 zł otrzymaliśmy do wykorzystania na realizację celów statutowych.

Pozostałe 30 347,01 zł wpłynęło z przeznaczeniem na indywidualne, imienne wsparcie osób niepełnosprawnych, którymi opiekuje się nasza organizacja. 

Aktualnie, zgodnie z tym zapisem, środki są sukcesywnie przekazywane jako refundacja poniesionych kosztów rehabilitacji naszych podopiecznych.

Słupsk, grudzień 2018 r.


Nominacje do statuetki "Daję radość" 2018

Jest nam miło poinformować, że trzy przedstawicielki Zarządu naszego Stowarzyszenia były nominowane do tegorocznej Statuetki Starosty Słupskiego „Daję Radość” 2018. Dyplomy uznania zostały wręczone podczas uroczystości z okazji obchodów Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, która odbyła się 5 grudnia 2018 r. w SOSW im. Marynarza Polskiego w Damnicy. 

Władysława Hanuszewicz – nominowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” w Słupsku.

Renata Wismont – nominowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość” w Słupsku.

Estera Brachaniec – nominowana przez Wójta Gminy Słupsk.Projekt "Oni są wśród nas"

"ONI są wśród nas" to tytuł zadania publicznego zleconego nam przez Urząd Miejski w Słupsku w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

   Celem projektu jest wzmocnienie sprawczej roli rodzin w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych w kontekście tworzenia koncepcji działania przyszłego centrum aktywizacji ONI. Projekt realizowany jest w okresie 1-29  grudnia 2018 roku. 

   Zdanie skierowane jest do rodzin i ich niepełnosprawnych, dorastających bądź już dorosłych dzieci. Zakładamy realizację 4 spotkań warsztatowych z udziałem coacha oraz dwa przedsięwzięcia animacyjno – integracyjne. Jednym z rezultatów projektu będzie nagranie krótkiego filmu/spotu. Mamy nadzieję, że to dzieło medialne będzie narzędziem rozpoczynającym kampanię społeczną przekonującą mieszkańców i przedsiębiorców miasta Słupska o niezwykłej wartości osób niepełnosprawnych i ich problemie. Prezentację spotu - jako początek kampanii - planujemy zorganizować na zakończenie naszego projektu. Planujemy również jego emisję w mediach społecznościowych, w telewizjach lokalnych oraz podczas spotkań z mieszkańcami Słupska, połączonych z dialogiem społecznym. Liczymy na to, że w wyniku realizacji tego zadania rozpoczniemy proces zmian w zakresie postrzegania osób niepełnosprawnych, a tym samym pozyskamy wsparcie mieszkańców Słupska i będziemy mogli zacząć wspólnie aktywizować dorosłych niepełnosprawnych i tworzyć im wyjątkowe miejsca do dalszego rozwoju.

   Zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie wszystkie dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie (ONI) oraz ich rodziny. Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem 501 475 194 lub 606 478 756.Kartki świąteczne

W sobotę 3 listopada robiliśmy pierwsze kartki świąteczne pod wprawnym okiem naszej wspaniałej Oli.